Една малка тераса превърната в чудесен кухненски бокс.